Giới thiệu

Đơn vị Phát triển giảng viên

Giới thiệu

Đơn vị đào tạo và phát triển giảng viên khoa Y – Đại học Y Dược TP. HCM giúp đào tạo nguồn nhân lực  giảng viên ngành Y Dược ở các cấp độ khác nhau. Đơn vị chúng tôi hoạt động để thúc đẩy sự thành công của giảng viên bằng cách cung cấp các phương tiện và công cụ cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. Đơn vị là nơi tổ chức các khoá đào tạo để phát triển các kỹ năng của giảng viên (giảng dạy, kỹ năng thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học), các chương trình phát triển lãnh đạo, các hội thảo phát triển nghề nghiệp. 

Đơn vị đào tạo và phát triển giảng viên khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ hoạt động hiệu quả thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn để cung cấp các khoá đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Khoa Y, bộ môn và của các giảng viên và cung cấp cho tất cả giảng viên những tài nguyên mà họ cần để thành công.

Đơn vị chúng tôi cũng tiến hành các nghiên cứu về giáo dục y học để có thể giúp đỡ giảng viên đạt được khả năng cao nhất trong lãnh vực giảng dạy, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Sứ mạng

Hỗ trợ sứ mạng giáo dục của Khoa Y thuộc Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực giảng viên trong các công tác giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học.

Giúp nâng cao chất lượng và năng lực thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh và cộng đồng.

Tầm nhìn

Phát triển thành đơn vị đào tạo và phát triển giảng viên hoạt động hiệu quả nhằm đào tạo và phát triển nâng cao năng lực giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học của các giảng viên của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Có vai trò hỗ trợ về phát triển giảng viên cho các trường Đại học Y khoa khác của Việt Nam và đạt được vị trí trong khu vực Đông Nam Á.

Chức năng

 • Huấn luyện các giảng viên về các phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả dựa trên y học bằng chứng. 
 • Hỗ trợ các nghiên cứu khoa học về giáo dục y học và mô phỏng lâm sàng. 
 • Hỗ trợ và khuyến khích các giảng viên để các giảng viên thực hiện tốt chức trách được giao, theo dõi và đưa ra các phản hồi tích cực về năng lực giảng viên theo định kỳ. 
 • Điều phối và theo dõi tiến trình Chương trình tư vấn Giảng viên của khoa Y và Đại học Y Dược và các nhóm cố vấn theo từng vấn đề cụ thể của giảng viên nhằm giúp đỡ các giảng viên hoàn thiện và nâng cao năng lực. 
 • Thực hiện khảo sát định kỳ hàng năm để đánh giá nhu cầu của các giảng viên. 
 • Hợp tác với các đơn vị khác để đánh giá và công nhận các giảng viên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực Giảng dạy, Nghiên cứu, Chăm sóc bệnh nhân hoặc Các dịch vụ phục vụ cộng đồng.
 • Báo cáo định kỳ mỗi năm, mỗi học kỳ cho Trưởng khoa Y và Hiệu trưởng về tiến bộ của các dự án phát triển Giảng viên.

Nhiệm vụ

 1. Tổ chức các khoá giảng dạy và huấn luyện ngắn hạn các kỹ năng giảng dạy y khoa cho các giảng viên mới.
 2. Tổ chức các khoá giảng dạy và huấn luyện dài hạn các kỹ năng giảng dạy y khoa cho các giảng viên theo các vấn đề cụ thể.
 3. Thực hiện chương trình hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa hoc với Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso và các trường đại học khác trong đào tạo phát triển giảng viên.
 4. Hỗ trợ và giúp đỡ giảng viên nghiên cứu khoa học, giáo dục và áp dụng mô phỏng lâm sàng ở các cấp độ khác nhau. 
 5. Cố vấn để thành lập các nhóm cố vấn cho các giảng viên theo các vấn đề và mục tiêu cụ thể dựa theo yêu cầu của giảng viên và trưởng bộ môn.
 6. Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị Đánh giá Giảng viên để đưa ra các phản hồi mang tính xây dựng cho các giảng viên để nâng cao hiệu quả giảng dạy.
 7. Thực hiện khảo sát định kỳ các giảng viên của Khoa Y và Đại học Y Dược đánh giá và thiết lập các nhu cầu ưu tiên cho sự phát triển giảng viên.
 8. Cung cấp kết quả khảo sát giảng viên cho Ban chủ nhiệm Khoa và nhóm cố vấn để có những gợi ý và khuyến nghị cụ thể về các chương trình phát triển Giảng viên đang thực hiện và trong tương lai.
 9. Phối hợp, họp với các Trưởng bộ môn để cung cấp và đạt được các đánh giá nhu cầu của bộ môn và của giảng viên.

Nhân sự phụ trách đơn vị Phát triển giảng viên Khoa Y

TS.BS. Nguyễn Đức Khánh.

Liên hệ: