PGS.TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan

 

Họ và tên :  Vương Thị Ngọc Lan
Học vị :  Tiến sĩ chuyên ngành Sản Phụ khoa
Học hàm :  Phó Giáo sư
Chức vụ :  Trưởng khoa

 

Lĩnh vực phụ trách:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của khoa. 
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

  • Đào tạo đại học
  • Đảm bảo chất lượng giáo dục
  • Hợp tác quốc tế và các dự án
  • Tài chính

Liên hệ:

Văn phòng khoa Y
Lầu 2 - Tòa nhà 15 tầng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: 028. 38566154
Email: vpky.hctc@ump.edu.vn