Giới thiệu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mạng: Xây dựng một đội ngũ các thầy thuốc cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất nhằm làm giảm nỗi đau và bệnh tật cho con người.

Tầm nhìn: Phát triển thành Trung tâm Giáo dục Y khoa hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm với các Trường Đại học Y khoa của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Giá trị cốt lõi: CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  • Chuyên nghiệp là sự đồng bộ nhất quán từ ý tưởng đến cách thức thực hiện, tác phong làm việc có kế hoạch, tinh thần trách nhiệm, chuyên tâm đối với công việc, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức, ý thức kỷ luật, biết cách ứng xử, độc lập, tự chủ và có tinh thần hợp tác.
  • Chất lượng là đào tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.
  • Năng động là tích cực, chủ động trong suy nghĩ, làm việc với tinh thần nhiệt huyết cao.
  • Sáng tạo là sự say mê nghiên cứu, tìm tòi, tạo ra những hướng đi, những cách giải quyết mới mẻ dựa trên những điều đã có, không gò bó trong khuôn khổ nhất định.

Triết lý giáo dục:

“Phát huy nội lực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tối ưu môi trường dạy và học, lấy người học làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế toàn diện, có đức có tài, có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập”.