Giới thiệu Chương trình Đổi mới đào tạo Bác sĩ Y khoa

Chương trình mới sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào việc giảng dạy y đức và tính chuyên nghiệp...

Gần 1.200 đại biểu tham dự các phiên chuyên đề của Khoa Y trong Hội...

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 40 với chủ đề “40 năm thành tựu và...

Giám đốc USAID Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại học Y Dược...

Ngày 25/01, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) - Bà Aler Brubbs đã...