Trung tâm

Trung tâm Bác sĩ Gia đình ra đời từ năm 2002 nhằm mục tiêu đào tạo các bác sĩ chăm sóc ban đầu thực hành theo nguyên lý Y học Gia đình (YHGĐ) và phát triển chuyên ngành YHGĐ cho các tỉnh phía Nam. Hiện tại Trung tâm có 15 giảng viên và đang được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành YHGĐ cho các đối tương sau: Sinh viên Y đa khoa năm thứ 5 và năm thứ 6; học viên chuyên khoa 1 và 2 chuyên ngành YHGĐ, học viên lớp Bồi dưỡng Sau đại học YHGĐ. Bên cạnh đó, Trung tâm còn được giao giảng dạy sinh viên Y học Cổ truyền năm thứ 2 và 5, sinh viên Y học Dự phòng năm thứ 6. Hiện tại Trung tâm có 14 phòng khám tại nhiều bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công việc giảng dạy thực hành cho tất cả các đối tượng của mình.

 

Chi tiết

Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ACTS) của Khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM sẽ là nơi tạo môi trường giảng dạy và thực hành gần giống thực tế, tạo điều kiện tối ưu để phối hợp nhiều chuyên khoa, nhiều cấp độ giữa các nhân viên y tế, giúp học viên đạt được năng lực thực hành, tăng sự tự tin và hiệu quả khi đi lâm sàng, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền y học. 

Chi tiết