Trung tâm

Trung tâm đào tạo BSGĐ thuộc khoa Y Đại học Y Dược TP HCM có chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho chuyên ngành Y học gia đình các tỉnh phía Nam từ năm 2002 đến nay, đồng thời với chức năng nghiên cứu khoa học về chăm sóc ngoại trú sẽ cung cấp một giải pháp căn cơ và lâu dài cho vấn đề cải thiện chất lượng điều trị ở các tuyến y tế Việt nam cũng như giảm quá tải cho bệnh viện.

Chi tiết

Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ACTS) của Khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM sẽ là nơi tạo môi trường giảng dạy và thực hành gần giống thực tế, tạo điều kiện tối ưu để phối hợp nhiều chuyên khoa, nhiều cấp độ giữa các nhân viên y tế, giúp học viên đạt được năng lực thực hành, tăng sự tự tin và hiệu quả khi đi lâm sàng, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền y học. 

Chi tiết