Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ACTS)

Huấn luyện mô phỏng lâm sàng là một phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo y khoa và năng lực người học. Thực hành trong môi trường mô phỏng cho phép người học có thể thực tập nhiều lần trên mô hình và người bệnh chuẩn để hoàn thiện kỹ năng trước khi thực hiện trên người bệnh thật tại bệnh viện. 

Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ACTS) của Khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM sẽ là nơi tạo môi trường giảng dạy và thực hành gần giống thực tế, tạo điều kiện tối ưu để phối hợp nhiều chuyên khoa, nhiều cấp độ giữa các nhân viên y tế, giúp học viên đạt được năng lực thực hành, tăng sự tự tin và hiệu quả khi đi lâm sàng, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền y học. 

Đơn vị huấn luyện kỹ năng y khoa là tiền thân của Trung tâm huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng được thành lập từ năm 2001 do PGS. TS Nguyễn Thị Đoàn Hương là Trưởng đơn vị từ nằm 2001 đền tháng 6/2009, sau đó do TS. BS. Võ Thành Nhân làm Trưởng đơn vị từ 2009 đến 2016. 

Tháng 4/2017, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) được thành lập (Quyết định số 1047/QĐ_ĐHYD), ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm làm trưởng Trung tâm.

Trung tâm ATCS có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ chương trình giáo dục đào tạo nâng cao thực hành cho sinh viên và học viên sau đại học của ĐHYD TP.HCM.

Trong Chương trình hợp tác đào tạo với Đại học Texas Tech El Paso, với sự cố vấn kỹ thuật của GS Hồ Hội, nguyên Giám đốc Trung tâm Mô phỏng (ATACS) và GS. Kim Tuyến (Khoa Dược), Trung tâm ATCS đã đạt được kiểm định chính thức về tiêu chuẩn: Cốt lõiGiảng dạy và Lượng giá trong mô phỏng lâm sàng của Hiệp hội mô phỏng y khoa quốc tế (SSH: Society for Simulation in Healthcare) giai đoạn từ năm 2018 đến 2026.

Giấy chứng Chương trình mô phỏng (ATCS) đạt kiểm định về tiêu chuẩn Cốt lõi, Giảng dạy và Lượng giá từ Tổ chức SSH

Giấy chứng Chương trình mô phỏng (ATCS) đạt kiểm định về tiêu chuẩn Cốt lõi, Giảng dạy và Lượng giá từ Tổ chức SSH

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trưởng Trung tâm
Email: nguyenthimyhanh@ump.edu.vn

ThS.BS. Đoàn Thị Thu Hoa
Giảng viên
Email: doanthuhoa@ump.edu.vn

ThS.BS. Lê Quốc Bảo
Giảng viên
Email: baole@ump.edu.vn

ThS.BS. Hồ Ngọc Lợi
Giảng viên
Email: ngocloi@ump.edu.vn

ThS. Phạm Tuấn Anh
Chuyên viên
Email: tuananh@ump.edu.vn

CN. Trần Kim Ngân
Chuyên viên
Email: ngantran@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Đức Thiện
Kỹ sư hạng III
Email: thiennguyenduc@ump.edu.vn

CN. Huỳnh Thị Hằng Ni
Kỹ thuật viên
Email: nihuynh@ump.edu.vn

KTV. Ngô Thị Trúc Ly
Kỹ thuật viên
Email: ngothitrucly@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Thanh Thiên
Kỹ thuật viên
Email: nguyenthanhthien@ump.edu.vn