Giới thiệu

KHOA Y

  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3856 6154
  • Fax: (+84-28) 3855 2304
  • Email: hanhchinhtochuckhoay@ump.edu.vn