Giới thiệu

KHOA Y

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3856 6154 - (+84-28) 3952 6028

Email: vpky.hctc@ump.edu.vn | todaotaokhoay@ump.edu.vn |ir.med@ump.edu.vn

Website: https://med.ump.edu.vn/