Giới thiệu

KHOA Y

  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
  • Điện thoại: 028. 38566154 (Hành chính Tổ chức) - 028. 39526028 (Quản lý Đào tạo)
  • Email:
    • + Tổ Hành chính Tổ chức: vpky.hctc@ump.edu.vn
      + Tổ Quản lý Đào tạo: todaotaokhoay@ump.edu.vn
  • Website: https://med.ump.edu.vn

Lịch làm việc: Sáng 07:30 - 11:30, Chiều 13:00 - 16:30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)