Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Liên hệ: 

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 028. 38566154 (Hành chính Tổ chức) - 028. 39526028 (Quản lý Đào tạo)

Email:

+ Tổ Hành chính Tổ chức: vpky.hctc@ump.edu.vn

+ Tổ Quản lý Đào tạo: todaotaokhoay@ump.edu.vn

Website: http://med.ump.edu.vn/

Lịch làm việc: Sáng 07:30 - 11:30, Chiều 13:00 - 16:30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Chi tiết

Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và Khảo thí 
Tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu   khoa học và các hoạt động xã hội của sinh viên. 
Phối hợp với các tổ chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức Đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên.

Thông tin liên hệ: 

+ Văn phòng: Lầu 2, Tòa nhà 15 tầng

+ Điện thoại: 028.39526028

+ Email: todaotaokhoay@ump.edu.vn

Chi tiết

Chức năng:
Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa về công tác hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Y.

Chi tiết

Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức quản lý tài sản của khoa. Mua sắm dụng cụ, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị, theo dõi, quản lý tài sản theo quy định.

Chi tiết

Địa chỉ: Khoa Y, lầu 2, tòa nhà 15 tầng

Đại học Y Dược TPHCM, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5

Điện thoại: 028.38566154

Email: vpky.hctc@ump.edu.vn

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng 07g30 - 11g30, Chiều 13g00 - 16g30

Chi tiết