Giới thiệu

Tổ Hành chính Tổ chức

 

Tổ Hành chính Tổ chức thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng

  • Tham mưu và hỗ trợ cho lãnh đạo khoa về công tác nhân sự;
  • Triển khai thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;
  • Tham mưu cho lãnh đạo khoa về công tác tài chính.

Nhiệm vụ

  • Thực hiện các thủ tục theo quy định liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự, công tác qui hoạch nhân sự, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, điều động nhân sự;
  • Lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị;
  • Thực hiện công tác đánh giá cán bộ viên chức hằng năm, đề nghị xét khen thưởng, xét duyệt các chức danh, kỷ luật theo qui định;
  • Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức (như ngày công, nghỉ phép, nâng lương, phụ cấp, nghỉ hưu, nghỉ bệnh, hộ sản...);
  • Triển khai các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, lưu trữ văn thư;
  • Tham mưu và hỗ trợ lãnh đạo Khoa trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch công tác tài chính của Khoa đúng theo quy định.

Nhân sự 


 

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó Trưởng Văn phòng Khoa
Tổ trưởng

Email: nguyenthimyhanh@ump.edu.vn

 

CN. Trần Thị Thanh Giảng
Lưu trữ viên
Email: giangkhoay@ump.edu.vn

CN. Đỗ Duy Nam
Chuyên viên
Email: ddnam@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Thủy Tiên
Chuyên viên
Email: thuytien.nt@ump.edu.vn

CN. Điền Hòa Cẩm Tú
Chuyên viên
Email: dhctu@ump.edu.vn

ThS. Huỳnh Trúc Vi
Kế toán viên
Email: huynhtrucvi@ump.edu.vn

NV. Nguyễn Trương Hằng
Nhân viên văn thư
Email: nguyentruonghang@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Xuân Thu
Chuyên viên
Email: nguyenthixuanthu@ump.edu.vn

Liên hệ:

Văn phòng khoa Y
Lầu 2 - Tòa nhà 15 tầng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: 028. 38566154
Email: vpky.hctc@ump.edu.vn