Giới thiệu

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học

     

Tổ Hợp tác Quốc tế - Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng

Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Y.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm, trung hạn, dài hạn của Khoa Y: các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế;
 • Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực sư phạm và các hoạt động trao đổi học thuật, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, trao đổi cán bộ và sinh viên, học viên;
 • Tham gia viết đề án nhằm mang lại các nguồn tài trợ, các nguồn học bổng từ các trường đại học và các tổ chức nước ngoài;
 • Triển khai công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa, các đơn vị trong Khoa Y;
 • Thực hiện công tác đón tiếp, lễ tân cho các buổi tiếp khách ngoài nước, các hội nghị, hội thảo quốc tế, bảo đảm nghi thức cho các lễ ký kết ở cấp độ Khoa Y;
 • Tổng hợp, cập nhật danh bạ các trường đào tạo có chất lượng trong lĩnh vực y tế, học phí phù hợp của các nước để giới thiệu, tư vấn cho sinh viên, học viên, trao đổi cán bộ giảng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý;
 • Phối hợp, phát triển các chương trình, dự án song phương, đa phương từ mọi nguồn vốn với nhiều thành phần liên kết đảm bảo cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học… Phối hợp với các phòng Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Nghiên cứu khoa học, công nghệ, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức việc hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài;
 • Quản lý các hoạt động của Khoa Y có liên quan đến yếu tố nước ngoài;
 • Phối hợp với Phòng Tổ Chức cán bộ và các đơn vị có liên quan để quản lý cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên và sinh viên nước ngoài đang công tác, học tập tại trường;
 • Tham gia tìm kiếm, khai thác các cơ hội học tập, nâng cao nghiệp vụ, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học, lao động ngoài nước cho sinh viên, học viên, giảng viên, nhân viên của cơ quan;
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Khoa Y thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc tế;
 • Biên soạn tài liệu giới thiệu về trường, chuyển ngữ các văn bản, quyết định, thư giới thiệu, văn bằng, bảng điểm do nhà trường phê duyệt và cấp bằng cho viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong trường;
 • Tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác ở cấp độ trường với các tổ chức và trường đại học quốc tế, theo dõi các văn bản kí kết: chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài; soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa trường với các đối tác nước ngoài và thông tin các nội dung đã ký kết cho các đơn vị có liên quan;
 • Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị, cá nhân trong Khoa Y. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch tài chính lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của trường đi thăm, làm việc với các đối tác nước ngoài và của các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với Khoa Y;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; đảm bảo công tác an ninh, trật tự nội bộ trong hoạt động đối ngoại; làm thủ tục mời và xin visa cho chuyên gia và khách quốc tế;
 • Đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng về hoạt động hợp tác quốc tế.

Nhân Sự

TS.BS. Phạm Lê Duy
Tổ trưởng
Email: drduypham@ump.edu.vn

ThS.BS. Lê Đại Dương
Email: duong.le@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Minh Kỳ
Email: nguyenminhky@ump.edu.vn

ThS.BS. Trần Lệ Linh
Email:tranlelinh@ump.edu.vn

ThS.BS. Đoàn Trúc Quỳnh
Email: dtquynh@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Đào Uyên Trang
Email: uyentrang@ump.edu.vn

​​​PGS.TS.BS. Nguyễn Như Vinh
Email: vinhnguyenmd@ump.edu.vn

Liên hệ:

Văn phòng khoa Y
Lầu 2 - Tòa nhà 15 tầng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Email:

 • Hợp tác quốc tế: ir.med@ump.edu.vn
 • Nghiên cứu khoa học: nckh_khoay@ump.edu.vn