Đơn vị

Đơn vị phát triển giảng viên Khoa Y là một bộ phận của Trung tâm Giáo dục Y học, Đại học Y Dược TPHCM. Đơn vị chúng tôi hoạt động để thúc đẩy sự thành công của giảng viên bằng cách cung cấp các phương tiện và công cụ cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. Đơn vị là nơi tổ chức các khoá đào tạo để phát triển các kỹ năng của giảng viên (giảng dạy, kỹ năng thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học), các chương trình phát triển lãnh đạo, các hội thảo phát triển nghề nghiệp. 

Chi tiết

Đơn vị Đảm bảo chất lượng thuộc khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng: Tham mưu, đề xuất cho Ban chủ nhiệm khoa và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của khoa Y; Duy trì và nâng cao kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục khoa Y. 

Chi tiết