Đơn vị

Đơn vị đào tạo và phát triển giảng viên khoa Y – Đại học Y Dược TP. HCM giúp đào tạo nguồn nhân lực  giảng viên ngành Y Dược ở các cấp độ khác nhau. Đơn vị chúng tôi hoạt động để thúc đẩy sự thành công của giảng viên bằng cách cung cấp các phương tiện và công cụ cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. Đơn vị là nơi tổ chức các khoá đào tạo để phát triển các kỹ năng của giảng viên (giảng dạy, kỹ năng thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học), các chương trình phát triển lãnh đạo, các hội thảo phát triển nghề nghiệp. 

Chi tiết

  • Lầu 2 – Tòa nhà 15 tầng – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: dbclgdkhoay@ump.edu.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/DonViDamBaoChatLuong 

Chi tiết