TS.BS. Trần Công Thắng

Họ và tên  :  Trần Công Thắng
Học vị        :  Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh
Chức vụ    :  Phó Trưởng khoa

Lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

  • Đào tạo Sau Đại học
  • Đào tạo Y khoa liên tục
  • Nghiên cứu khoa học

Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công và báo cáo lại kết quả thực hiện.

Liên hệ:

Văn phòng khoa Y
Lầu 2 - Tòa nhà 15 tầng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: 028. 38566154
Email: vpky.hctc@ump.edu.vn