Giới thiệu Chương trình Đổi mới đào tạo Bác sĩ Y khoa

Chương trình mới sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào việc giảng dạy y đức và tính chuyên nghiệp...

Gần 1.200 đại biểu tham dự các phiên chuyên đề của Khoa Y trong Hội...

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 40 với chủ đề “40 năm thành tựu và...

Tiếp đoàn chuyên gia về Ung bướu – Huyết  học và Tâm lý Nhi của...

Ngày 18/6/2024, đoàn chuyên gia về Ung bướu – Huyết  học và Tâm lý Nhi của Đại học California,...