Giới thiệu Bộ môn Gây mê hồi sức

Lịch sử phát triển

Bộ môn Gây mê Hồi sức được thành lập từ trước năm 1975, đến nay bộ môn đã từng buớc khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như trong ngành Y tế.

Tổng số viên chức, người lao động của bộ môn là 8, trong đó có 1 giảng viên kiêm nhiệm. Tuy nhân lực còn ít nhưng những giảng viên hiện nay là những người nhiệt huyết và có tinh thần phấn đấu, có đạo đức nghề nghiệp.

Sứ mạng

  • Sứ mạng của bộ môn là cung cấp và cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng thực hành và định hướng phát triển ngành gây mê hồi sức
  • Đào tạo bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức có chuyên môn và tay nghề cao
  • Hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực gây mê hồi sức cho các bệnh viện tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

  • TS.BS Phan Thị Hồ Hải
  • GS.TS.BS Nguyễn Văn Chừng
  • PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thanh
  • PGS.TS.BS Nguyễn Trung Tín
  • TS.BS Nguyễn Thị Phương Dung (Phó CN phụ trách BM từ 06/2023 đến nay)

Tập thể Bộ môn Gây mê Hồi sức

Thành tích tập thể

2005 – 2006: Tập thể lao động tiên tiến
2006 – 2007: Tập thể lao động tiên tiến
2007 – 2008: Tập thể lao động tiên tiến
2008 – 2009: Tập thể lao động tiên tiến
2009 – 2010: Tập thể lao động tiên tiến
2010 – 2011: Tập thể lao động tiên tiến
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Tập thể lao động xuất sắc
2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc
2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc
2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc
2016 – 2017: Tập thể lao động xuất sắc
2017 – 2018: Tập thể lao động tiên tiến
2018 – 2019: Tập thể lao động tiên tiến
2019 – 2020: Tập thể lao động tiên tiến
2020 – 2021: Tập thể lao động xuất sắc
2021 – 2022: Tập thể lao động xuất sắc
2022 – 2023: Tập thể lao động tiên tiến

Hoạt động hội nghề nghiệp

Vai trò của bộ môn và cán bộ giảng bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp hiện nay:

  • Tất cả giảng viên đều là hội viên của Liên chi hội Gây mê hồi sức, TP. Hồ Chí Minh.
  • TS. Nguyễn Thị Phương Dung và BS.CKII. Trần Đỗ Anh Vũ: Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Gây mê hồi sức, TP. Hồ Chí Minh.