Giới thiệu Bộ môn Huyết học

Lịch sử phát triển

Từ những năm 1975 đến 1985, khởi đầu từ phân môn Huyết học trực thuộc bộ môn Nội, tập thể giảng viên gồm các bác sĩ đến từ “Trung tâm Truyền máu Huyết học, Thành phố Hồ Chí Minh”, giữ vai trò hướng dẫn các bệnh lí huyết học cho sinh viên y khoa.

Đến ngày 20/5/1985, Bộ môn Huyết học được thành lập, gồm có 2 thành viên: thầy Trần Văn Bé (giữ vai trò Chủ nhiệm bộ môn) và thầy Nguyễn Công Tâm.

Trong giai đoạn 2005 – 2010, Bộ môn Huyết học được chuyển thành phân môn Huyết học, trực thuộc bộ môn Nội do TS. BS. Nguyễn Tấn Bỉnh phụ trách, với vai trò trưởng phân môn, cùng với 7 thành viên khác.

Năm 2011 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Bộ môn Huyết học được thành lập do PGS. TS. BS. Nguyễn Tấn Bỉnh đóng vai trò chủ nhiệm bộ môn, cùng với 2 phó chủ nhiệm là PGS. TS. BS. Nguyễn Trường Sơn và TS. BS. Huỳnh Nghĩa.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ môn Huyết học được dẫn dắt bởi chủ nhiệm bộ môn là PGS. TS. BS. Huỳnh Nghĩa và 2 phó chủ nhiệm là PGS. TS. BS. Nguyễn Trường Sơn, và PGS. TS. BS. Phan Thị Xinh. Cùng với công cuộc đổi mới giáo dục y khoa dựa trên năng lực của Khoa Y và nhà trường, ban chủ nhiệm bộ môn đã cải tiến phương pháp giảng dạy đại học cũng như sau đại học với mong muốn không ngừng phát triển đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Sứ mạng

Sứ  mạng của Bộ môn Huyết học là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ Đại học và sau Đại học chất lượng cao trong các lĩnh vực Huyết học và Truyền máu; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố và các cơ sở chuyên ngành Huyết học- Truyền máu; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả trong giãng dạy và phục vụ điều trị chuyên sâu tại các cơ sở chuyên ngành Huyết học- Truyền máu tại Việt Nam.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

1985 2005: PGS. TS. BS. Trần Văn Bé
2011 2016: GS. TS. BS. Nguyễn Tấn Bỉnh
2016   nay: PGS. TS. BS. Huỳnh Nghĩa

Tập thể Bộ môn Huyết học

Thành tích tập thể

Đơn vị được sinh viên bình chọn tốt nhất năm 2019 – 2020.

Hoạt động hội nghề nghiệp

Thầy cô bộ môn Huyết học là thành phần nòng cốt của các hội chuyên ngành:

  • PGS. TS. BS. Huỳnh Nghĩa: Phó Chủ tịch Hội Truyền máu – Huyết học TP.HCM.