Giới thiệu Bộ môn Lão khoa

Lịch sử phát triển

Bộ môn Lão khoa được thành lập ngày 23.01.1986, trực thuộc Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, đặt tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh. Ban đầu bộ môn có 7 thành viên do GS.TS. Nguyễn Thiện Thành làm trưởng bộ môn.

Trải qua quá trình sát nhập và phân tách, đến ngày 09/03/2010, Bộ môn Lão khoa chính thức trực thuộc Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, bộ môn có 13 thành viên do PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Tân phụ trách.

Sứ mạng

 • Giảng dạy chuyên ngành Lão khoa sau đại học. 
 • Nghiên cứu đặc điểm riêng của bệnh lý người cao tuổi – Tích tuổi học.

Trưởng Bộ Môn qua các thời kỳ

 • GS TS Nguyễn Thiện Thành
 • GS TSKH. Nguyễn Mạnh Phan
 • PGS TS Nguyễn Văn Trí
 • TS Thân Hà Ngọc Thể
 • PGS TS. Nguyễn Văn Tân

Tập thể Bộ môn Lão khoa

Hoạt động hội nghề nghiệp

Vai trò của bộ môn và CBG bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp hiện nay:

 • Nguyễn Văn Tân: 1. Ủy viên Ban chấp hành Hội Lão khoa Việt Nam; 2. Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội Lão khoa TP HCM; 3. Ủy viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam; 4. Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội Tim mạch Can thiệp TP HCM; 5. Ủy viên Ban chấp hành Phân Hội Xơ vữa động mạch Việt Nam; 6. Thành viên Hội tim mạch can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI); 7. Thành viên Hội tim mạch Đông Nam Á (FAsCC)
 • Nguyễn Văn Trí: Nguyên chủ nhiệm Bộ Môn Lão Khoa, Chủ tịch Hội Lão Khoa TPHCM
 • Võ Thành Nhân: 1.Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam; 2. Chủ tịch Liên chi Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM; 3. Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Lão Khoa TPHCM; 4. Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Tim mạch TPHCM; 5. Thành viên Trường môn Tim mạch Mỹ (ACC);
 • Thân Hà Ngọc Thể: Phó Chủ tịch Hội Chăm sóc Giảm nhẹ Việt Nam; Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Lão khoa TPHCM
 • Phạm Hòa Bình: Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi Hội Lão khoa TPHCM
 • Cao Thanh Ngọc: 1. Chủ tịch Liên chi hội Bệnh tự miễn cơ xương khớp TPHCM. 2. Phó chủ tịch Liên chi hội Lão khoa TPHCM. 3. Ủy viên BCH Hội thấp khớp học Việt Nam. 4. Ủy viên BCH Liên chi hội Thấp khớp học TPHCM
 • Bàng Ái Viên: thành viên Hội Lão khoa TP HCM, thành viên Hội Đái Tháo Đường TPHCM
 • Nguyễn Minh Đức: Thành viên Liên chi hội Lão Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành viên Liên chi hội Bệnh tự miễn cơ xương khớp TPHCM, Thành viên Liên chi hội Thấp khớp học TPHCM
 • Nguyễn Thanh Huân: Thành viên Liên chi hội lão khoa Tp.HCM
 • Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên: Thành viên Liên chi Hội Lão Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam
 • Trịnh Thị Bích Hà: Thành viên Liên chi Hội Lão Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam
 • Nguyễn Thanh Vy: Thành viên Liên chi Hội Lão Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM
 • Nguyễn Trần Tố Trân: Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội Lão Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Ngọc Thùy Trang: Thành viên Liên chi hội lão khoa TP.HCM.