Giới thiệu Bộ môn Mắt

Lịch sử phát triển

Trước năm 1975, Bộ môn Mắt thuộc Đại học Y khoa Sài Gòn hoạt động tại khoa Mắt, Bệnh viện Bình Dân và GS. Nguyễn Đình Cát làm Trưởng bộ môn. Sau 30/04/1975, BS. Ngô Như Hòa tiếp quản Đại học Y khoa Sài Gòn (nguyên Quyền Hiệu trưởng Đại học Y Dược) và kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Mắt thuộc Đại học Y Dược TP. HCM và PGS. Võ Quang Nghiêm là Phó Trưởng bộ môn, PGS. Đoàn Trọng Hậu phụ trách giáo vụ. Từ 1975 đến 1977, Bộ môn Mắt tạm ngưng các hoạt động đào tạo.

Từ 1977 - 1983, Bộ môn Mắt có hai cơ sở thực tập chính là Khoa Mắt, bệnh viện Bình Dân và Khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy. Khóa đào tạo Chuyên khoa sơ bộ Mắt đầu tiên bắt đầu gồm 10 học viên của khóa Nội trú cuối cùng do chế độ cũ tổ chức thi vào tháng 03/1975. Các năm tiếp theo, Bộ môn Mắt tiếp tục đào tạo các khóa Sơ bộ chuyên khoa Mắt cho đến khóa 7 (1983) chấm dứt. Trong thời kỳ này, các học viên ưu tú của các khóa Sơ bộ chuyên khoa (SBCK) lần lượt được bổ sung vào thành phần giảng viên của bộ môn như: GS. Lê Minh Thông (1978 – SBCK1), BSCKII. Nguyễn Thành Long (1980 – SBCK3), PGS.TS. Nguyễn Công Kiệt và TS. Võ Quang Minh (1983 – SBCK6), PGS.TS. Trần Anh Tuấn và PGS.TS. Võ Thị Hoàng Lan (1984 – SBCK7).

Đến 1980, Khoa Mắt - Bệnh viện Bình Dân giải tán, Bộ môn Mắt dời sang bệnh viện Saint Paul, lúc này là Bệnh viện Liên chuyên khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt, sau được tách chuyển dần Khoa Tai Mũi Họng và Khoa Răng Hàm Mặt để thành Bệnh viện Mắt TP.HCM (1985).

Trong thời kỳ khó khăn này, các cán bộ giảng của Bộ môn Mắt vẫn kiên trì vượt khó tiếp tục truyền đạt và đào tạo những bác sĩ có chất lượng để phục vụ cho nhân dân. Tuy nhiên, từ 1984 đến 1996, bộ môn chỉ có một chương trình đào tạo sau đại học là chuyên khoa cấp I. Từ 1990 đến 1998, PGS. Võ Quang Nghiêm tiếp nhận Trưởng bộ môn, với hai phó trưởng bộ môn là PGS. Đoàn Trọng Hậu, và PGS. Nguyễn Xuân Trường. Cuối năm 1990, bộ môn bổ sung thêm một cơ sở thực tập là Khoa Mắt, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (chấm dứt hoạt động vào năm 2002).

Trong giai đoạn này, các cán bộ giảng của bộ môn thuộc những người đi tiên phong trong áp dụng các tiến bộ của ngành Mắt tại Việt Nam nói chung, tại miền Nam nói riêng, với kỹ thuật mổ thể thuỷ tinh ngoài bao đặt kính nội nhãn (kính tiền phòng), sau này là phẫu thuật Phaco, phẫu thuật điều trị cận thị rạch giác mạc nan hoa và tiến tới là phẫu thuật LASIK. Đến năm 1996, Bộ môn bắt đầu thực hiện lại chương trình đào tạo sau đại học với khóa Nội trú đầu tiên. Đến những năm cuối thập kỷ 90 (1998 – 1999), Bộ môn Mắt tiếp tục mở các khóa đào tạo sau đại học khác là Chuyên khoa cấp II, Cao học.

Từ 1999 đến 2002, PGS. Đoàn Trọng Hậu tiếp nhận Trưởng bộ môn và BS CKII. Nguyễn Thành Long là Phó Trưởng bộ môn. Năm 2000, Khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược được bổ sung thêm vào danh sách các trung tâm thực hành của bộ môn.

Từ 2002 đến 2010, TS. Trần Thị Phương Thu, Giám đốc Bệnh viện Mắt, kiêm nhiệm Trưởng bộ môn và GS. Lê Minh Thông là Phó Trưởng Bộ môn. Năm 2003, Bộ môn Mắt bắt đầu đào tạo nghiên cứu sinh.

Năm 2011, TS. Võ Quang Minh là Phó Trưởng Bộ môn phụ trách điều hành Bộ môn Mắt và tiếp nhận Trưởng Bộ môn từ 2012 đến 2016. PGS. Nguyễn Công Kiệt là Phó Trưởng Bộ môn từ 2011 đến 2016. Từ 2012 – 2017, PGS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt, kiêm nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Mắt.

Năm 2016 đến năm 2020, PGS. Nguyễn Công Kiệt đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ môn, TS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu là Phó Trưởng Bộ môn, TS. Trịnh Xuân Trang là giáo vụ. Trong giai đoạn này, Khoa Y Đại học Y Dược thực hiện đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo chuẩn năng lực theo mô hình trường Y tại Mỹ, trong đó có sự tham gia của Bộ môn Mắt.

Năm 2020, TS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu tiếp nhận Trưởng Bộ môn, TS. Trịnh Xuân Trang là Phó Trưởng Bộ môn. Chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục được công nhận bởi Tổ chức đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – AUN (ASEAN University Network).

Từ giữa năm 2022, TS. Trịnh Xuân Trang là Phó Trưởng Bộ môn phụ trách điều hành và hiện nay là Trưởng Bộ môn Mắt. Bộ môn Mắt đã đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú theo chuẩn năng lực, kỷ niệm 15 năm đào tạo phẫu thuật viên phaco cho các tỉnh và bắt đầu hợp tác quốc tế cùng với Đại học Y Yonsei Hàn Quốc trong việc phát triển giảng viên và nghiên cứu lâm sàng trong chuyên khoa Mắt.

Sứ mạng

Với mô hình Viện - Trường tại các bệnh viện thực hành lớn, tuyến trung ương như Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược, Bộ môn Mắt Đại học Y Dược TPHCM tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, huấn luyện để cung cấp một đội ngũ Tiến sĩ Y học, Bác sĩ Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa I, Thạc sĩ Y học chuyên khoa Mắt vừa hồng vừa chuyên, có năng lực chuyên môn cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ nói chung.

Tập thể Bộ môn Mắt

Hoạt động hội nghề nghiệp

 • Thành viên hiệp hội
 • Hội Nhãn Khoa Việt Nam
 • Hội Nhãn Khoa TPHCM
 • Hội Nhãn Khoa Hoa Kỳ
 • Hội Phẫu thuật viên khúc xạ và đục thuỷ tinh thể Châu Á-Thái Bình Dương
 • Hội Thần kinh Nhãn khoa Bắc Mỹ
 • Hội Giác Mạc Thế Giới 
 • Hội Giác Mạc Châu Á
 • Viện Cận thị Quốc tế

Ban chấp hành hiệp hội

 • Câu lạc bộ Glaucoma Việt Nam
 • Câu lạc bộ Giác Mạc Việt Nam

Ban biên tập tạp chí

 • Eye South East Asia.