Giới thiệu Bộ môn Nội tổng quát

Lịch sử phát triển

Bộ môn Nội là một trong những bộ môn nền tảng của Khoa Y. Được hình thành từ năm 1947 (ban đầu là Bộ môn Nội Nhi) do GS Auguste Rivoalen phụ trách, Nội khoa và Nhi khoa năm 1954 đã được tách thành hai bộ môn riêng để phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi của lịch sử, Bộ môn Nội Tổng Quát không ngừng phát triển và lớn mạnh nhằm đảm bảo sứ mệnh của mình trong các lĩnh vực đào tạo nhân viên y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe người dân.

Sứ mạng

Bộ môn Nội tổng quát là nơi đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng lâm sàng trong các lĩnh vực Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa và Thận học cho sinh viên, học viên sau đại học và bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện trong cả nước. Ngoài hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng là các mục tiêu quan trọng của bộ môn. Bộ môn luôn phấn để đấu trở thành trung tâm đào tạo chuyên sâu, nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lực vực nội khoa, là đầu tàu trong đào tạo chuyên ngành Nội khoa cho nguồn nhân lực cả nước.

Ban chủ nhiệm Bộ môn qua các thời kỳ:

* Chủ nhiệm Bộ môn trước 1975:

 • GS TS. Lê Xuân Chất
 • GS TS. Bùi Quốc Hương
 • GS TS. Nguyễn Ngọc Huy
 • GS TS. Trần Lữ Y
 • GS TS. Nguyễn Thế Minh

* Ban chủ nhiệm tiền nhiệm:

Nguyên chủ nhiệm:

 • GS TS. Trịnh Kim Ảnh
 • GS TS. Đặng Vạn Phước
 • PGS TS. Châu Ngọc Hoa

Ban chủ nhiệm hiện nay:

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ
 • Phó chủ nhiệm: PGS.TS. Quách Trọng Đức
 • Phó chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thượng Vũ

Tập thể Bộ môn Nội tổng quát

Thành tích tập thể

2005 – 2006: Tập thể lao động xuất sắc
2006 – 2007: Tập thể lao động xuất sắc
2007 – 2008: Tập thể lao động xuất sắc
2008 – 2009: Tập thể lao động xuất sắc
2009 – 2010: Tập thể lao động xuất sắc
2010 – 2011: Tập thể lao động xuất sắc
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Tập thể lao động xuất sắc
2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc
2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc
2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc
2016 – 2017: Tập thể lao động xuất sắc
2017 – 2018: Tập thể lao động xuất sắc
2018 – 2019: Tập thể lao động xuất sắc
2019 – 2020: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
2020 – 2021: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

2020 – 2021: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia chống dịch Covid
2021 – 2022: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Một số giảng viên bộ môn Nội tổng quát là thành phần nòng cốt của các hội chuyên ngành:

 • GS.TS.BS. Trương Quang Bình: Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam
 • PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ: Phó chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam; Phó chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam
 • PGS.TS.BS. Lê Thượng Vũ: Phó Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Tổng thư ký Liên Chi Hội Hô hấp TP.HCM
 • PGS.TS.BS. Quách Trọng Đức: Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam; Tổng Thư Ký Liên chi Hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam.
 • PGS.TS.BS. Trần Thị Bích Hương: Phó Chủ Tịch Hội Tiết niệu – Thận Học Việt Nam, Ban chấp hành Hội Thận học Châu Á-Thái Bình Dương
 • PGS.TS.BS. Võ Duy Thông: Ủy viên Ban chấp hành Hội Gan Mật Việt Nam, Hội viên Hội Tiêu hóa Hoa kỳ, Hội viên Hội Gan Mật Hoa kỳ, Hội viên Hội Gan Mật Châu Âu, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội Gan Mật Tp Hồ Chí Minh.
 • TS.BS. Lê Khắc Bảo: Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Tp Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Hội hô hấp Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội hô hấp Tp Hồ Chí Minh.