Giới thiệu Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực - tim mạch

Lịch sử phát triển

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc các bệnh lý lồng ngực - mạch máu tại khu vực miền Nam nói chung, những bệnh nhân TP.HCM nói riêng, trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm thực hành lâm sàng, giáo sư Nguyễn Khánh Dư và giáo sư Nguyễn Đoàn Hồng là những người đầu tiên đặt nền móng cho lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực tim mạch thông qua việc thành lập khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch.

Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch được thành lập vào tháng 8 năm 1988 theo quyết định của GS Trương Công Trung - Hiệu trưởng Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Sứ mạng

Sứ mạng của bộ môn là cung cấp và cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng thực hành và định hướng phát triển chuyên ngành Phẫu Thuật Lồng Ngực - Tim Mạch. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thần kinh học thế giới, Bộ môn Phẫu Thuật Lồng Ngực Tim Mạch – khoa Y – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến vượt bậc về chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác đa chuyên ngành trong nước và hợp tác quốc tế, đã mang lại nhiều thay đổi và tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tim và phổi là hệ cơ quan quan trọng, giúp cơ thể duy trì sự sống và đảm bảo các hoạt động hằng ngày của con người. Từ đó, việc học tập, nghiên cứu về lĩnh vực Lồng Ngực và Tim Mạch là vô cùng quan trọng và thiết yếu. Bộ môn Phẫu Thuật Lồng Ngực - Tim Mạch là một mắt xích then chốt giáo dục và chăm sức khỏe toàn diện.

Cùng với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước bộ môn đang nỗ lực xây dựng ngành Phẫu Thuật Lồng Ngực - Tim Mạch ngang tầm khu vực.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

  • Năm 1988 - 2001: GS. TSKH Nguyễn Khánh Dư
  • Năm 2001 - 2009: PGS.TS.BS Nguyễn Thế Hiệp
  • Năm 2009 - 2010: PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam
  • Năm 2010 - 2015: PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh
  • Năm 2015 - 2020: PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến
  • Năm 2021  -  nay: PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định

Tập thể Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực – Tim mạch

Thành tích tập thể

2005 – 2006: Tập thể lao động xuất sắc
2006 – 2007: Tập thể lao động xuất sắc
2007 – 2008: Tập thể lao động xuất sắc
2008 – 2009: Tập thể lao động xuất sắc
2009 – 2010: Tập thể lao động xuất sắc
2010 – 2011: Tập thể lao động xuất sắc
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Tập thể lao động xuất sắc
2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc
2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc
2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc
2016 – 2017: Tập thể lao động xuất sắc
2017 – 2018: Tập thể lao động xuất sắc
2018 – 2019: Tập thể lao động xuất sắc
2019 – 2020: Tập thể lao động xuất sắc
2020 – 2021: Tập thể lao động xuất sắc
2021 – 2022: Tập thể lao động xuất sắc
2022 – 2023: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Phối hợp với trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP.HCM để tổ chức các lớp đào tạo liên tục

 - Nội soi lồng ngực

- Phẫu thuật tim ít xâm lấn

- Phẫu thuật và can thiệp động mạch chủ

Cán Bộ giảng là thành viên:

- Hội phẫu thuật Lồng ngực – Tim mạch Việt Nam

- Hội Bệnh mạch máu Việt Nam

- Hội Tĩnh mạch học Việt Nam

- Hội Phẫu thuật Lồng ngực – Tim mạch Châu Á

- Hội Phẫu thuật Lồng ngực Đông Nam Á.