Giới thiệu Bộ môn Phụ sản

Lịch sử phát triển

Bộ môn Phụ Sản được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của trường Y khoa Sài gòn (trước 1975) và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (sau 1975). Trước năm 1975, Bộ môn Phụ Sản có hơn 30 giảng viên chia làm 3 tổ bộ môn gồm bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện Nhân dân Gia định.

Những năm đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có sự dịch chuyển nhân sự lớn, bộ môn Phụ Sản lúc đó chỉ còn lại 2 giảng viên là BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng (tổ bộ môn Từ Dũ) và BS. Trần Thị Minh Châu (tổ bộ môn Nhân dân Gia định). Thời điểm bấy giờ, GS. Bùi Sỹ Hùng được bổ nhiệm m Giám đốc bệnh viện Từ Dũ đồng thờiChủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản. Bộ môn đã tuyển thêm các giảng viên tâm huyết và trình độ chuyên môn tốt, chủ yếu tốt nghiệp từ Đại học Y Dược TPHCM để xây dựng lại và phát triển bộ môn.

Sau GS. Bùi Sỹ Hùng, GS. Lê Văn Điển làm chủ nhiệm bộ môn. Trong thời gian này, bên cạnh chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú là truyền thống đã có từ trước 1975, một số chương trình đào tạo sau đại học Sản phụ khoa được mở thêm. Đặc biệt, GS. Điển khởi xướng chương trình đào tạo liên tục nhằm cập nhật kiến thức cho các học viên sau đại học, các bác sĩ đang hành nghề Sản phụ khoa.

Năm 1998, GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng được bổ nhiệm chủ nhiệm bộ môn Sản trong khi đang làm Giám đốc bệnh viện Từ Dũ. Trong giai đoạn này, các giảng viên bộ môn gắn kết chặt chẽ với bệnh viện, nhiều giảng viên được bổ nhiệm các nhiệm vụ quản lý tại các khoa chuyên môn của bệnh viện. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học lớn được triển khai, nổi bật là công trình nghiên cứu về chất độc da cam và các ảnh hưởng trên sức khỏe sinh sản.

Năm 2006, GS. Trần Thị Lợi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm bộ môn Phụ Sản. Giai đoạn này nhà trường có các chương trình hợp tác quốc tế, cùng với chương trình hợp tác với Hà Lan và University of California San Francisco, GS. Lợi đã triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy mới Problem-based Learning (PBL) kích thích sự học tập chủ động trong sinh viên.

Sau GS. Lợi, vào năm 2009, GS. Nguyễn Duy Tài làm chủ nhiệm bộ môn. GS. Tài biên soạn và xuất bản một số sách tham khảo, đọc thêm về Sản phụ khoa cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học.

Năm 2015, PGS. Lê Hồng Cẩm làm chủ nhiệm bộ môn Phụ Sản. Giai đoạn này, Khoa Y thực hiện đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa. BS.CK1 Âu Nhựt Luân được tham gia các khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy Team-based Learning (TBL) tại Trường Y Yong Loo Lin (Đại học Quốc gia Sngapore). PGS. Cẩm và BS.CK1 Âu Nhựt Luân cùng ban chủ nhiệm bộ môn đã chuyển đổi phương pháp giảng dạy TBL cho toàn bộ chương trình Sản phụ khoa năm 4 và năm 6.

Năm 2017, BS.CK1 Âu Nhựt Luân là Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn. BS Luân tổ chức nhóm khảo thí thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng câu hỏi MCQ trước và sau các kỳ thi của học phần Sản phụ khoa.

Từ năm 2019, PGS. Vương Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn Phụ Sản. Tập thể ban chủ nhiệm bô môn và các giảng viên bộ môn đã triển khai mới Module Hệ Sinh sản (năm 3), đổi mới chương trình học phần Sản phụ khoa I (năm 4) và học phần Sản phụ khoa II, tiếp tục đưa bộ môn Phụ Sản cùng với Khoa Y hoàn thành đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa. Từ năm 2020, cùng với Khoa Y, bô môn xây dựng chương trình đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú Sản phụ khoa dựa trên chuẩn năng lực, bắt đầu đưa vào áp dụng từ năm 2022, đồng thời, rà soát, xây dựng và thẩm định các chương trình đào tạo Sau đại học; lồng ghép công tác đảm bảo chất lượng vào công tác đào tạo tiến đến thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và phát triển cơ sở giảng dạy thực hành của bộ môn. Ngoài ra, bộ môn cũng phát triển các chương trình hợp tác quốc tế, phối hợp với các bệnh viện thực hành nhận sinh viên quốc tế đến thực hành lâm sàng.

Hiện nay, bộ môn Phụ Sản có 32 giảng viên, công tác tại 3 tổ bộ môn Từ Dũ, Hùng Vương, Nhân dân Gia định và tại cơ sở thực hành ở Bệnh viện Đại học Y Dược.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các giảng viên của bộ môn Phụ Sản là những thầy cô có uy tín chuyên môn cao, giữ các vị trí quan trọng về chuyên môn tại các cơ sở thực hành, có vai trò chủ chốt và đóng góp vào hoạt động của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Sản phụ khoa. Nhiều học viên tốt nghiệp từ bộ môn Phụ Sản hiện nay đang giữ các vị trí lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, hội nghề nghiệp và là các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu của Sản phụ khoa.

Tập thể bộ môn Phụ Sản với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao, có tinh thần đổi mới và sáng tạo, không ngừng học hỏi và nỗ lực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, bộ môn Phụ Sản đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được sinh viên, học viên yêu mến.

Sứ mạng

Sứ mạng của bộ môn là đào tạo các bác sĩ đa khoa và chuyên khoa Sản phụ khoa có y đức, có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành tốt, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời, đóng góp vào sự phát triển của chuyên ngành Sản phụ khoa.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

 • 1975 – 1987: GS. BS Bùi Sỹ Hùng
 • 1987 – 1998: GS.TS.BS Lê Văn Điển
 • 1998 – 2006: GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 • 2006 – 2009: GS.TS.BS Trần Thị Lợi
 • 2009 – 2015: GS.TS.BS Nguyễn Duy Tài
 • 2015 – 2017: PGS.TS.BS Lê Hồng Cẩm
 • 2017 – 2019: BS.CK1 Âu Nhựt Luân phó trưởng bộ môn phụ trách  
 • 2019  –  nay: PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan

Tập thể Bộ môn Phụ sản 

Thành tích tập thể

2005 – 2006: Tập thể lao động xuất sắc
2006 – 2007: Tập thể lao động xuất sắc
2007 – 2008: Tập thể lao động xuất sắc
2008 – 2009: Tập thể lao động xuất sắc
2009 – 2010: Tập thể lao động xuất sắc
2010 – 2011: Tập thể lao động xuất sắc
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Bằng khen bộ Y tế
2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc
2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc
2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc
2016 – 2017: Tập thể lao động xuất sắc
2017 – 2018: Tập thể lao động xuất sắc
2018 – 2019: Tập thể lao động xuất sắc
2019 – 2020: Tập thể lao động xuất sắc
2020 – 2021: Tập thể lao động xuất sắc
2021 – 2022: Tập thể lao động xuất sắc
2022 – 2023: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Các giảng viên bộ môn Phụ Sản tham gia tích cực và một số giảng viên giữ các nhiệm vụ trong các Hội nghề nghiệp ở Việt Nam và quốc tế.

 • Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO): PGS.TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan là ủy viên Ban chấp hành hội.
 • Chi hội Y học sinh sản (VSRM): PGS.TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan là ủy viên Ban chấp hành chi hội.
 • Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM): GS. TS. BS. Võ Minh Tuấn, BS.CK1 Âu Nhựt Luân và TS. Trần Nhật Thăng là ủy viên Ban chấp hành hội.
 • Hội Y học bà mẹ và bào thai thành phố Hồ Chí Minh (HSMFM): PGS.TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan là Phó chủ tịch và TS.BS. Trần Nhật Thăng là ủy viên Ban chấp hành hội.
 • Chi hôi Siêu âm Việt Nam (VSUM): TS. Trần Nhật Thăng là ủy viên ban thường vụ của chi hội.
 • Hội Giáo dục Y học Việt Nam: PGS.TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan là ủy viên Ban chấp hành hội.
 • Hội Y học Sinh sản Châu Á – Thái Bình Dương: PGS.TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan là phó trưởng nhóm chuyên môn (Special Interest Group) về Nội tiết Sinh sản (nhiệm kỳ 2022-2023).