Giới thiệu Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh miễn dịch

Lịch sử phát triển

 1. Quá trình hình thành và phát triển bộ môn Sinh lý học:

Sau 30/4/1975, Bộ môn Sinh lý học Đại học Y khoa Sài gòn có 5 cán bộ giảng, 3 kỹ thuật viên, 2 nhân viên và 1 thư ký. Những ngày đầu sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mặc dù có nhiều biến động và khó khăn nhưng cơ sở vật chất của nhà trường cũng như của Bộ môn Sinh lý học gần như nguyên vẹn. Những cán bộ mới trở về từ Hà Nội, trong chiến khu ra và các cán bộ giảng, kỹ thuật viên, nhân viên cũ của Bộ môn đã nhanh chóng thân thiện, hợp tác cùng nhau hòa nhập cuộc sống mới và bắt tay góp phần đưa trường mới sớm hoạt động trở lại sau những năm tháng chiến tranh. Bộ môn đã tham gia tiếp tục đào tạo các khóa học dở dang để tạo điều kiện cho sinh viên học theo chương trình cũ tốt nghiệp (các lớp Bác sĩ sơ bộ Chuyên khoa khóa 1-4), đồng thời chuẩn bị chương trình đào tạo cho kỳ tuyển sinh đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước vào năm 1976. Chính sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau mà tập thể Bộ môn đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong giai đoạn đầu nhiều khó khăn với số lượng ít ỏi cán bộ nhân viên.

Giai đoạn 1977 – 1980, Bộ môn chỉ còn lại 3 cán bộ giảng, 2 kỹ thuật viên, 2 nhân viên nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành các công việc được nhà trường phân công.

Bộ môn đã nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 40 năm qua để nâng cao trình độ chuyên môn các cán bộ giảng từ chỗ chỉ có bằng tốt nghiệp Đại học đã liên tục học tập, nghiên cứu khoa học để đạt được học vị, học hàm 1 Giáo sư, 4 Phó giáo sư, 2 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ; các kỹ thuật viên cùng học tập vươn lên để có bằng Thạc sĩ, Đại học...

Đến năm 2010, nhằm đảm bảo nhân sự để phát triển, bộ môn nhận thêm cán bộ giảng và kỹ thuật viên trẻ. Với sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ giảng và kỹ thuật viên trẻ, sự hỗ trợ của lãnh đạo Khoa – Trường và các thầy cô đã nghỉ hưu trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ môn không ngừng nỗ lực phát triển. Hiện nay nhân sự của Bộ môn trẻ trung và đầy nhiệt huyết đang cố gắng học tập vươn lên về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đổi mới đào tạo và xây dựng Đại học nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu nhà trường đề ra và nhu cầu của xã hội.

 1. Quá trình hình thành và phát triển bộ môn Sinh lý bệnh Miễn dịch:

Bộ môn Sinh lý bệnh trường Đại học Y Dược được thành lập từ sau ngày thống nhất đất nước 1975 với các cán bộ giảng miền Nam tập kết trở về cùng với các kỹ thuật viên đã có của trường. Sau đó bộ môn được phát triển lớn mạnh nhờ vào lực lượng cán bộ giảng trẻ tốt nghiệp từ chính nhà trường được giữ lại xây dựng bộ môn và đặc biệt là nhờ vào Giáo sư Phạm Hoàng Phiệt đã lãnh đạo bộ môn trong hơn 10 năm.

Sau đó bên cạnh việc giảng dạy Sinh lý bệnh bộ môn còn được giao thêm nhiệm vụ giảng dạy môn Miễn dịch học cơ bản cho sinh viên đại học  và một số đối tượng sau đại học.

Từ đó đến nay Bộ môn vừa giảng dạy Miễn dịch học vừa giảng dạy Sinh lý bệnh cho sinh viên, học viên của tất cả các khoa trong trường với rất nhiều loại hình đào tạo mỗi năm kể cả đào tạọ Đại học như Y đa khoa hệ chính quy, Y đa khoa hệ liên thông, Dược chính quy, Dược văn bằng 2, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng và Kỹ thuật y học… và sau đại học như nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học,… 

Ngày 15/10/2018, theo quyết định số 4442/QĐ-ĐHYD, bộ môn Sinh lý và bộ môn  Sinh lý bệnh miễn dịch chính thức sát nhập lấy tên chung là bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh Miễn dịch.

Sứ mạng

Sứ mạng của bộ môn là cung cấp và cập nhật kiến thức, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

Bộ môn Sinh lý học:

 • BS Đặng Ngọc Tốt
 • GS.TS Phạm Đình Lựu
 • PGS.TS Trần Thị Liên Minh
 • PGS.TS Nguyễn Thị Lệ
 • PGS.TS Trần Văn Ngọc

Bộ môn Sinh lý bệnh Miễn dịch:

 • GS. Phạm Hoàng Phiệt
 • TS. Lê Thanh Thủy
 • ThS. Đỗ Đại Hải
 • ThS. Võ Ngọc Quốc Minh

Tập thể Bộ môn Sinh lý - Sinh lý Bệnh - Miễn dịch

Thành tích tập thể

Bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh Miễn dịch đã đạt được các thành tích:

 • 2020 - 2021: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế 
 • 2021 - 2022: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Thầy cô bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh Miễn dịch là thành phần nòng cốt của các hội chuyên ngành:

+ Hội Sinh lý học Việt Nam:

 • Phó chủ tịch hội: PGS.TS Nguyễn Thị Lệ.
 • Ban chấp hành Hội: PGS.TS Mai Phương Thảo, TS. Lê Quốc Tuấn

+ Chi Hội Sinh lý học TP.HCM:

 • Chủ tịch hội: PGS.TS Nguyễn Thị Lệ.
 • Ban chấp hành Hội: TS. Lê Quốc Tuấn, TS. Đặng Huỳnh Anh Thư, BS. Nguyễn Bình Thư

+ Liên Chi Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

 • Chủ tịch hội: PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan
 • Ban chấp hành Hội: TS. Đặng Huỳnh Anh Thư, ThS. Vũ Trần Thiên Quân, TS. Phạm Lê Duy

+ Liên Chi Hội Dị Ứng – Miễn Dịch và Y Học Giấc Ngủ:

 • Phó chủ tịch: TS. Phạm Lê Duy

+ Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam

 • Phó tổng thư ký: ThS.BS. Vũ Trần Thiên Quân, ThS.BS. Bùi Diễm Khuê
 • Phó chủ tịch Chi hội Ngáy-Ngưng thở khi ngủ: ThS.BS. Vũ Trần Thiên Quân, ThS.BS. Bùi Diễm Khuê
 • Phó chủ tịch Chi hội Bệnh lý Mất ngủ: ThS.BS. Bùi Diễm Khuê