Giới thiệu Bộ môn Tai Mũi Họng

Lịch sử phát triển

Từ 1978 Bộ môn Tai Mũi Họng hoạt động tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy. Trưởng Bộ Môn là GS Võ Tấn, phó Trưởng Bộ Môn là GS Nguyễn Đình Bảng, BS Trần Minh Tỏ

-  Năm 1994 Bộ môn Tai Mũi Họng được chuyển về đặt cơ sở tại Trung tâm Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh. GS Nguyễn Văn Đức là Trưởng Bộ Môn, GS Nguyễn Đình Bảng, BS Trần Minh Tỏ làm Phó Trưởng Bộ Môn.

-  Từ năm 2001: GS Nguyễn Hữu Khôi làm Chủ nhiệm Bộ môn, BS GVC Huỳnh Khắc Cường làm Phó Trưởng Bộ Môn.

-  Từ năm 2006 đến 2014:  PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Dung làm Trưởng Bộ Môn, BS Huỳnh Khắc Cường, PGS TS Phạm Ngọc Chất,  PGS TS Trần Minh Trường làm Phó Trưởng Bộ Môn

- Từ năm 2014: PGS TS Trần Minh Trường làm Trưởng Bộ Môn, PGS TS Phạm Ngọc Chất , GS TS Phạm Kiên Hữu làm Phó Trưởng Bộ môn

-  Từ năm 2015 đến 2019: Ban Chủ nhiệm Bộ môn gồm:

 • PGS TS Trần Minh Trường: Trưởng Bộ Môn
 • PGS TS Phạm Ngọc Chất: Phó Trưởng Bộ Môn
 • GS TS Phạm Kiên Hữu: Phó Trưởng Bộ Môn
 • PGS TS Lâm Huyền Trân: Phó Trưởng Bộ Môn

-   Từ năm 2019 đến năm 2021:

 • PGS TS Trần Minh Trường: Trưởng Bộ Môn
 • PGS TS Phạm Ngọc Chất: Phó Trưởng Bộ Môn (8/3/2021)
 • PGS TS Lâm Huyền Trân: Phó Trưởng Bộ Môn

-   Về nhân sự: bộ môn có 1 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư tiến sĩ, 4 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa 2

-   Các giảng viên của bộ môn đều là những Thầy Cô có thâm niên lâu năm tại Đại Học Y Dược hoặc tại các cơ sở viện - trường

-   Từ năm 2021 đến năm 2023:

 • PGS TS Lâm Huyền Trân: Phụ trách Bộ môn (17/12/2021 - 30/12/2022)
 • TS Lý Xuân Quang: Phó Trưởng Bộ Môn (25/10/2021- 04/01/2024)

-   Từ năm 2024: TS Lý Xuân Quang: Trưởng Bộ Môn

Sứ mạng

Sứ mạng của bộ môn là cung cấp và cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng thực hành và định hướng phát triển ngành Tai Mũi Họng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Tai Mũi Họng thế giới, bộ môn Tai Mũi Họng - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến vượt bậc về chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác đa chuyên ngành trong nước và hợp tác quốc tế; đã mang lại nhiều thay đổi và tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tai Mũi Họng và các thành phần liên quan là những cấu trúc sống còn của con người, từ đó, việc học tập, nghiên cứu về lĩnh vực Tai Mũi Họng là vô cùng quan trọng và thiết yếu. Bộ môn Tai Mũi Họng nói riêng và ngành Tai Mũi Họng nói chung là một mắt xích then chốt giáo dục và chăm sức khỏe toàn diện.

Cùng với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và cả nước bộ môn Tai Mũi Họng nổ lực xây dựng ngành Tai Mũi Họng Việt Nam ngang tầm khu vực.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

 • 1978 - 1994: GS.TS.BS Võ Tấn
 • 1994 - 2001: GS.TS.BS Nguyễn văn Đữc
 • 2001 - 2006: GS.TS.BS Nguyễn Hữu Khôi
 • 2006 - 2014: PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung
 • 2014 - 2021: PGS.TS.BS Trần Minh Trường 
 • 2021 - 2022: PGS.TS.BS Lâm Huyền Trân: phụ trách Bộ môn
 • 2022 - 2023: TS.BS. Lý Xuân Quang: Phó Trưởng Bộ môn
 • 2023  -  nay: TS.BS. Lý Xuân Quang: Trưởng Bộ môn

Tập thể Bộ môn Tai Mũi Họng

Thành tích tập thể

 • 2011 - 2012: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • 2013 - 2014: Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ
 • 2018 - 2019: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • 2019 - 2020: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2020 - 2021: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2021 - 2022: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2022 - 2023: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Thầy cô Bộ môn Tai Mũi Họng là thành phần nòng cốt của các Hội chuyên ngành Tai Mũi Họng

GS.TS.BS Phạm Kiên Hữu:

 • Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng TP.HCM và các tỉnh phía Nam
 • Ủy viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
 • Chủ tịch Chi hội Mũi Xoang trực thuộc Liên Chi hội Tai Mũi Họng TP.HCM

PGS.TS.BS Lâm Huyền Trân:

 • Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng TP.HCM và các tỉnh phía Nam
 • Ủy viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

TS.BS Lý Xuân Quang:

 • Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
 • Uỷ viên ban chấp hành Hội Tai Mũi Họng TPHCM và các tỉnh phía nam
 • Phó chủ tịch chi hội Phẫu thuật Đầu Cổ TP.HCM.