Giới thiệu Bộ môn Tâm thần

Lịch sử phát triển

Trước những khó khăn, thách thức sau thời gian đầu giành độc lập, thống nhất đất nước, năm 1977 PGS. Trần Đình Xiêm được bộ y tế phân công vào Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm bộ môn Tâm thần – Đại học Y dược TPHCM. Từ năm 1977 đến năm 1997, PGS. Trần Đình Xiêm còn kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung Tâm Sức Khoẻ Tâm Thần (nay là Bệnh viện Tâm Thần TPHCM). Từ đó thầy Xiêm đã đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ môn Tâm thần nói riêng, cũng như chuyên ngành Tâm thần miền Nam nói chung.

Trong suốt quá trình hơn 45 năm hình thành và phát triển, tập thể giảng viên Bộ môn Tâm thần luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tích quan trọng trong công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, hoà chung với công cuộc đổi mới giáo dục y khoa dựa trên năng lực của Khoa Y - Đại học Y dược TPHCM, ban chủ nhiệm bộ môn đã cải tiến phương pháp giảng dạy đại học cũng như sau đại học với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo.

Sứ mạng

 • Cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo lâm sàng chất lượng trong chuyên ngành tâm thần, tâm lý. Cải thiện các điều kiện tối ưu cho thực hành và sự hài lòng nghề nghiệp đối với nhân viên y tế.
 • Thúc đẩy sự phối hợp giữa các chuyên ngành y khoa, tâm lý, văn hóa xã hội, pháp lý và các vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần và bệnh tật.
 • Thúc đẩy nghiên cứu về các khía cạnh của rối loạn tâm thần; bao gồm nguyên nhân, cách phòng ngừa, điều trị và tiên lượng,
 • Cải thiện khả năng tiếp cận và phổ cập các dịch vụ chăm sóc có chất lượng tốt nhất cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn tâm thần.

Trưởng bộ môn qua các thời kì

 • 1977 - 1997: PGS. Trần Đình Xiêm
 • 1997 - 2002: BS.CKII Vũ Tuấn Khanh
 • 2002 - 2012: BS.CKII Đào Trần Thái
 • 2012 - 2022: TS.BS Ngô Tích Linh
 • 2022  -  nay: BS.CKII Trần Trung Nghĩa

Tập thể Bộ môn Tâm thần

Thành tích tập thể

 • 2022 - 2023: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2022 - 2023: Bằng khen của Bộ Y Tế