Giới thiệu Bộ môn Vi sinh - Ký sinh

Lịch sử phát triển

 1. Vi sinh
 • Bộ môn Vi sinh được thành lập vào năm 1967 tại Y Khoa Đại Học Đường Sài Gòn và Chủ nhiệm Bộ môn đầu tiên là GS. TSKH Vũ Quý Đài. Từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn Vi sinh ngày càng phát triển về vi sinh y học cơ sở và vi sinh lâm sàng. 
 1. Ký sinh
 • Năm 1947, tại Sài Gòn, Y Dược Đại học Đường đựợc thành lập. Năm 1961, Y Dược Đại học Đường đựợc tách ra thành 02 khoa riêng biệt là khoa Y và khoa Dược trực thuộc Viện Đại học Sài gòn. Bộ môn Ký sinh trùng chung của 2 khoa được thành lập và Chủ nhiệm Bô môn đầu tiên là BS. Đỗ Thị Nhuận. 
 • Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập có các khoa riêng biệt Y, Nha, Dược và Bộ môn Ký sinh, Khoa Y được củng cố.
 • Đến tháng 10 năm 2018, Nhà trường sát nhập Bộ môn Vi sinh và Ký sinh thành Bộ môn Vi sinh - Ký sinh hoạt động cho đến nay.

Sứ mạng

Sứ mạng của Bộ môn Vi sinh – Ký sinh là cung cấp và cập nhật các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên và học viên trong lĩnh vực vi trùng, vi rút, vi nấm và ký sinh trùng. Nghiên cứu và ứng dụng trong lâm sàng và cận lâm sàng các bệnh liên quan đến vi sinh vật, cũng như các biện pháp dự phòng bệnh do các vi sinh vật gây ra.

Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ

Vi sinh:

 • 1967 - 1982: GS TS. Vũ Quý Đài
 • 1982 - 2000: PGS TSKH. Võ Thị Dương Huy
 • 2000 - 2013: GS TS BS. Nguyễn Thanh Bảo;
 • 2012 - 2016: PGS TS BS. Cao Minh Nga;
 • 2016 - 2017: TS BS. Huỳnh Tiến Mỹ;
 • 2018 - nay: TS. Trần Thị Huệ Vân.

Ký sinh:

 • Trước 1975: BS. Đỗ Thị Nhuận;
 • 1975 - 1985: GS. Nguyễn Vĩnh Niên;
 • 1985 - 1995: GS. Trần Vinh Hiển;
 • 1995 - 2010: PGS. Trần Xuân Mai;
 • 2010 - 2017: PGS. Phan Anh Tuấn;
 • 2017  -  Nay: TS. Trần Thị Huệ Vân.

Tập thể Bộ môn Vi sinh – Ký sinh

Thành tích tập thể

 • 2013 - 2014: Tập thể lao động xuất sắc năm học
 • 2014 - 2015: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2016 - 2017: Tập thể lao động xuất sắc
 • 2017 - 2018: Tập thể lao động xuất sắc
 • 17-10-2016 : Bằng khen đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị

Hoạt động hội nghề nghiệp

Thành viên của bộ môn tham gia các hội:

 • Hội Ký sinh trùng Việt Nam
 • Hội Vi sinh lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hội kiểm soát nhiễm khuẩn.