Chương trình đổi mới khoa Y

  • Chương trình Đổi mới Khoa Y

    Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Đây là chương trình được xây dựng dựa trên chuẩn năng lực bác sĩ y khoa đã được Bộ Y tế ban hành và dựa trên chuẩn đầu ra của Đại học Y Dược TP.HCM. Chương trình đổi mới sẽ được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu bắt đầu từ năm thứ nhất và sẽ hoàn tất trong vòng 6 năm.

    28/09/2019
  • Clip Giới thiệu chương trình Đổi mới Khoa Y

    27/09/2019