[BM Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ] CME: Cập nhật kiến thức về "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ vùng ngực"
26/09/2019

  • Chuyên đề: Cập nhật kiến thức về "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ vùng ngực"
  • Thời gian: 13g00 - 17g00, ngày 28/9/2019
  • Địa điểm: Giảng đường 4C, tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TP. HCM