Chiêu sinh lớp đào tạo y khoa liên tục: Hình ảnh học cơ - xương - khớp
13/09/2019

Đối tượng : Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và Bác sĩ lâm sàng trong cả nước.

Thời gian và địa điểm học :

  •    Thời gian học : 02 ngày: Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
  •    Địa điểm học : Giảng đường 2 - Khu A. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm

 Đăng ký qua email: ttdtnlyt@gmail.com