Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup
07/07/2019

Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo đến các Cán bộ giảng, Bác sĩ Nội trú và các bạn sinh viên chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Một trong những hoạt động của VINIF là Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước, thông tin chi tiết tại: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc 

Học bổng Thạc sĩ, tiến sĩ trong nước – Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - vinif.org

Đây là Học bổng hỗ trợ học tập không điều kiện của Vingroup với giá trị tối thiểu 120 triệu/năm đối với thạc sĩ và 150 triệu/năm đối với Tiến sĩ, 100 suất/1 năm, từ 2019 đến 2030. 

Học bổng hướng đến các nhóm đối tượng sau: 

(1)   Sinh viên năm cuối chuẩn bị học thạc sĩ 
(2)   Cán bộ, giảng viên, học viên cao học chuẩn bị làm nghiên cứu sinh 
(3)   Học viên cao học đang học thạc sĩ (Tốt nghiệp sớm nhất vào tháng 9/2020 
(4)   Nghiên cứu sinh đang nghiên cứu (Bảo vệ luận án Tiến sĩ sớm nhất vào tháng 9/2020) 

Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký của năm 2019 là 15/07.

Website xem các thông tin chi tiết và hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ trước ngày 15/7: gửi bản mềm đến email info@vinif.org, bản cứng đến Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn – Tầng 5, Tower 1, Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên, thông tin chi tiết tại: http://vinif.org/chuong-trinh-tai-tro-2/ 

Đối tượng của chương trình nghiên cứu thường niên là các cán bộ giảng viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các bạn sinh viên đang hoặc sẽ tham gia các nghiên cứu. 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ