Học bổng Bác sĩ Nguyễn Nam Hà, Nhà thuốc Dalat Pharmacy năm học 2019 - 2020
26/09/2019

Thực hiện thỏa thuận trao học bổng tài trợ của gia đình Bác sĩ Nguyễn Nam Hà và Nhà thuốc Dalat Pharmacy cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM năm học 2019 – 2020, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên như sau: 

1.    Về số suất học bổng và giá trị học bổng

1.1 Học bổng Bác sĩ Nguyễn Nam Hà

 • Số suất: Khoa Y: 5 suất; Các khoa còn lại: mỗi khoa 1 suất
 • Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất/năm học

1.2 Học bổng Nhà thuốc Dalat Pharmacy

 • Số suất: 1 suất dành cho khoa Dược
 • Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất/năm học

2.    Tiêu chí xét chọn

 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận học bổng của tổ chức. cơ quan nào
 • Có kết quả học tập từ trung bình trở lên

3.    Hồ sơ học bổng

 • Đơn xin học bổng (Sinh viên tải về từ website của trường hoặc đến Phòng Công tác sinh viên, Tổ Đào tạo Khoa để nhận mẫu đơn) 
 • Giấy báo trúng tuyển; 
 • Giấy xác nhận gia đình khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo (có xác nhận của địa phương) 
 • Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của nhà trường) 
 • Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng (nếu có)

4.    Hình thức nhận học bổng: Nhà tài trợ trao trực tiếp cho sinh viên

5.    Thời gian gửi hồ sơ

Ban Chủ nhiệm các khoa gửi hồ sơ của sinh viên  tiêu chuẩn về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 10/10/2019 để Phòng xem xét, tổng hợp hồ sơ và giới thiệu với Quỹ học bổng.
Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên