Học bổng "Dạ Hương - Chung sức cùng Nữ thầy thuốc tương lai" dành cho nữ sinh viên Khoa Y, Khoa Dược năm học 2019 - 2020
05/09/2019

Căn cứ công văn số 0419/HL-DH của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh về việc trao học bổng cho các sinh viên nữ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Phòng Công tác sinh viên thông báo nội dung thực hiện cụ thể như sau: 

1. Về học bổng Dạ Hương dành cho nữ sinh viên thủ khoa các năm

1.1. Đối tượng, số suất và giá trị học bổng

 • Đối tượng: Nữ sinh viên có điểm tổng kết năm học cao nhất của mỗi khóa học, chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào (trừ học bổng thường niên do trường trao tặng).
 • Số suất học bổng: 09 suất, trong đó 05 suất cho Khoa Y, 04 suất cho Khoa Dược.
 • Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/suất/năm. 

1.2. Tiêu chí xét chọn

 • Căn cứ vào điểm tổng kết năm học 2018 – 2019, mỗi khóa học chọn 01 sinh viên nữ có điểm trung bình cao nhất (trừ các sinh viên năm cuối vì khi trao học bổng sinh viên đã tốt nghiệp).
 • Đối với sinh viên năm 1, các Khoa chọn 01 nữ sinh viên có điểm thi đầu vào cao nhất của Khoa.

1.3. Hồ sơ học bổng bao gồm

 • Sơ yếu lí lịch, đơn xin học bổng (có đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ thường trú và tạm trú);
 • Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của Nhà trường).

2. Về học bổng Dạ Hương dành cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

2.1. Đối tượng, số suất và giá trị học bổng

 • Đối tượng: Nữ sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào (trừ học bổng thường niên do trường trao tặng).
 • Số suất học bổng: 09 suất, trong đó 05 suất cho Khoa Y, 04 suất cho Khoa Dược.
 • Giá trị học bổng: 5.000.000đ/suất/năm. 

2.2. Tiêu chí xét chọn

 • Sinh viên có kết quả học tập từ trung bình trở lên.
 • Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo, cận nghèo) có xác nhận của địa phương. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

2.3. Hồ sơ học bổng bao gồm

 • Sơ yếu lí lịch, đơn xin học bổng (có đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ thường trú và tạm trú);
 • Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có) hoặc Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);
 • Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của Nhà trường).

3. Thời gian gửi hồ sơ

 • Hồ sơ đủ điều kiện nhận học bổng Dạ Hương gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 20/9/2019 để Phòng xem xét, tổng hợp và giới thiệu với Quỹ học bổng

Phòng Công tác Sinh viên