Học bổng Hoàn Mỹ dành cho sinh viên năm thứ 6 - năm học 2019 - 2020
11/09/2019

Tiêu chuẩn:

  • Sinh viên có điểm trung bình năm thứ 5 từ 7.0
  • Sinh viên có năng lực và định hướng phù hợp với giá trị cốt lõi của Hoàn Mỹ
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có thành tích cao trong học tập, tích cực các hoạt động ngoại khóa của trường.
  • Tham khảo thông tin chi tiết tại đây: Học bổng Hoàn Mỹ - sinh viên năm 6