Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019 - 2020
02/05/2019

Căn cứ công văn số 23-2019/LSTF của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting về việc trao học bổng cho các sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên thông báo nội dung thực hiện cụ thể như sau: 

1. Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo rộng rãi về học bổng Lawrence S.Ting đến sinh viên của Khoa, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn  sinh viên hoàn thành hồ sơ xin học bổng (văn bản đính kèm).

2. Sinh viên có nguyện vọng và xét thấy đủ tiêu chuẩn để nhận học bổng, tiến hành làm hồ sơ theo hướng dẫn của các Khoa.

3. Đối với đơn xin học bổng (tiếng Việt và tiếng Anh), sinh viên tải về từ website của Trường hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng Khoa hoặc nhận tại  Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

4. Theo yêu cầu của Quỹ học bổng, kính đề nghị Phòng Kế hoạch Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (nếu sinh viên có yêu cầu).

5. Các Khoa gửi hồ sơ của sinh viên đủ tiêu chí về Phòng Công tác chính  trị - Học sinh, sinh viên trước ngày 14/5/2019 để Phòng xem xét và giới thiệu với Quỹ học bổng.

► Tham khảo văn bản: Thông báo & Mẫu đơn xin học bổng  Lawrence S.Ting

PHÒNG CTCT - HSSV