Học bổng Lương Văn Can năm học 2019 - 2020  
14/05/2019

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo đến các em sinh viên thông tin về học bổng Lương Văn Can năm học 2019 - 2020 như sau: 

Học bổng Lương Văn Can dành cho các sinh viên ưu tú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa. Năm nay, Quỹ Lương Văn Can tiếp tục chương trình cấp học bổng dành cho 2 đối tượng: 

1. Sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong cả nước (không phân biệt ngành nghề) 

2. Học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 

Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn Quỹ Lương Văn Can sẽ quyết định trao các suất học bổng học phí toàn phần/bán phần (được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học), chi phí nâng cao năng lực ngoại ngữ và sinh hoạt phí (mức phí cố định hàng tháng) cho đến khi ứng viên học hết đại học. Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Số lượng học bổng không cố định theo từng năm.

Thông tin chi tiết về quy trình và hồ sơ được cung cấp ở website của Quỹ theo đường link sau: http://www.lvcfund.org. vn/vi/hoc-bong/hoc-bong-dai- hoc.html.

  • Hình thức đăng ký là nộp hồ sơ trực tuyến
  • Hạn chót nhận hồ sơ ngày 12/07/2019

Tham khảo: Học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên học tại các trường đại học Việt Nam (năm học 2019-2020)

PHÒNG CTCT - HSSV