Học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2019
20/03/2019

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm 2019; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Về học bổng Nguyễn Văn Hưởng do phòng khám đa khoa Ngọc Minh tài trợ:

► Đối tượng, số suất và giá trị học bổng: 

 • Đối tượng: Sinh viên Y đa khoa năm thứ I.
 • Số suất học bổng: 04 suất (Xét từ 08 hồ sơ do 2 trường: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giới thiệu).
 • Trị giá mỗi suất học bổng: 25.000.000đ/năm/6 năm. 

► Tiêu chí xét chọn:

 • Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn; có kết quả học tập từ khá trở lên, ý thức đạo đức và nỗ lực vượt khó ở học kỳ đầu tiên; Là sinh viên có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên các tỉnh miền Tây.

► Hồ sơ học bổng (mỗi loại 02 bản) bao gồm:

 • Đơn xin học bổng (có đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ thường trú và tạm trú);
 • Bản sao khai sinh;
 • Bản sao hộ khẩu (có công chứng);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương nơi cư ngụ;
 • Bảng điểm học kỳ I năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của Nhà trường).

2. Về học bổng Nguyễn Văn Hưởng thường niên

► Số suất và giá trị học bổng: 

 • Số suất: 25 suất cho Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giá trị học bổng: 8.000.000 đ/suất/năm. 

► Tiêu chí xét chọn học bổng:

 • Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào;
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
 • Có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên;
 • Có tinh thần tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng. 

► Hồ sơ học bổng (mỗi loại 02 bản) bao gồm:

 • Đơn xin học bổng (có đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ thường trú và tạm trú)
 • Bản sao khai sinh; Bản sao hộ khẩu (có công chứng);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương;
 • Bảng điểm học kỳ I năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của Nhà trường);
 • Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng (nếu có).

► Thời gian gửi hồ sơ:

 • Ban Chủ nhiệm các Khoa gửi hồ sơ sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng về Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên trước ngày 04/4/2019 để Phòng xem xét, tổng hợp và giới thiệu với Quỹ học bổng.

PHÒNG CTCT - HSSV