Phỏng vấn cấp học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020 Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU)
29/09/2019

Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) sẽ cung cấp hơn 15 vị trí học bổng loại A cho tuyển sinh Tiến sĩ cho năm học 2020. 

  • Đăng ký phỏng vấn theo đường dẫn https://forms.gle/hzJvwtLmTWAk1oRs7
  • Ngày phỏng vấn: 15/11/2019
  • Địa điểm phỏng vấn: Đại học Y Dược TP.HCM, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Giờ và địa điểm cụ thể sẽ cập nhật sau)

Thông tin mới nhất về các quy định chung tuyển sinh cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ năm học 2020 của Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) với các chính sách học bổng được cung cấp bởi chính phủ Đài Loan và TMU theo đường link: 

https://mega.nz/#!olx0iCjA!D6M3u_qyKRAoeQysRlnqypp53GzTo3Wc6Yg1mu1G86g

► Xem thêm thông tin tại: https://oge.tmu.edu.tw/admission/