Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập Học kì I - Năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)  
26/09/2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập Học kì I - Năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)

Quyết định và Danh sách (xem file đính kèm)

► Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho Tổ Đào tạo Khoa trước ngày 09/10/2019, để Nhà trường làm thủ tục chuyển khoản cho sinh viên.