Thông báo của Quỹ Học bổng Tokyo Mitsubishi UFJ năm học 2019 - 2020
15/07/2019

Quỹ Học bổng Tokyo Mitsubishi UFJ thông báo về việc xét chọn sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận học bổng năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Về số suất và giá trị học bổng

 • Số suất: 10 suất;
 • Giá trị học bổng: 340USD/suất/năm. 

2. Tiêu chí xét chọn học bổng

 • Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào;
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
 • Có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên;
 • Sinh viên tham gia hoạt động, phong trào tốt.

3. Hồ sơ học bổng bao gồm

 • Đơn xin học bổng bằng tiếng Anh (theo mẫu đính kèm)
 • Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (có xác nhận của Nhà trường);
 • Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng (nếu có).

4. Hình thức nhận học bổng

 • Nhà tài trợ chuyển khoản tiền tài trợ về tài khoản ngân hàng của Nhà trường
 • Nhà trường sử dụng số tiền tài trợ để đóng học phí năm học 2019 – 2020 cho những sinh viên chưa đóng và chuyển khoản trực tiếp cho những sinh viên đã đóng học phí năm học 2019 – 2020

5. Thời gian gửi hồ sơ

 • Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa gửi hồ sơ sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng về Phòng Công tác sinh viên hạn chót ngày 30/8/2019 để Phòng xem xét, tổng hợp và giới thiệu với Quỹ học bổng.

► Mẫu đơn xin học bổng download TẠI ĐÂY

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN