Thông báo học bổng, giải thưởng Kova năm 2019
13/05/2019

Căn cứ thông báo của Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc trao học bổng cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo học bổng KOVA đến sinh viên của Khoa và gửi danh sách cùng hồ sơ của sinh viên đạt yêu cầu về Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

Hạn chót gửi hồ sơ về Phòng: ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Tiêu chí học bổng và hồ sơ sinh viên (xem tài liệu đính kèm):

KP17 - Thong tin chung ve Giai thuong KOVA lan thu 17.pdf    
KP17 - CV thong bao phat dong Giai thuong KOVA lan thu 17.pdf    
KP17 - Mau don dang ky Hoc bong Nghi luc.docx    
KP17 - Mau don dang ky hang muc Trien vong.docx

PHÒNG CTCT - HSSV