Thông báo học bổng Gilimex
05/01/2024

Tổ Đào tạo Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y học bổng Gilimex năm học 2023 – 2024 như sau:

 1. Tiêu chuẩn:
   • Có thành tích học tập tốt (điểm tổng kết năm học 2022 – 2023 từ 6.5)
   • Có phấn đấu trong học tập và rèn luyện (điểm rèn luyện từ 60)
   • Có hoàn cảnh khó khăn
   • Chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào trong năm học 2023 – 2024
   • Không nhận chế độ đài thọ chi phí học tập của tỉnh.
 2. Hồ sơ tham dự bao gồm:
   • Đơn xin học bổng
   • Bản sao Phiếu điểm tổng kết năm học 2022 – 2023
   • Bản sao có công chứng sổ hộ nghèo (hộ cận nghèo) hoặc xác nhận gia đình khó khăn
   • Bìa hồ sơ (theo mẫu đính kèm).
 3. Số suất học bổng dự kiến trao: 50 suất
   • Y2023: 06 suất
   • Y2022: 06 suất
   • Y2021: 06 suất
   • Y2020: 06 suất
   • Y2019: 06 suất
   • Y2018: 20 suất
 4. Giá trị học bổng: Mỗi suất  10.000.000đ( Mười triệu đồng chẵn)

❖ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết Thứ Năm ngày 18 tháng 01 năm 2024

❖ Người liên hệ: Nguyễn Thị Mỹ Linh – Tổ Đào tạo khoa Y (lầu 2, Tòa nhà 15 tầng).