Thông báo Học bổng PFIZER năm học 2019-2020
28/10/2019

Ban Quản lý Đào tạo Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Y từ năm thứ 2 đến năm thứ 6 học bổng PFIZER năm học 2019 - 2020. 
Nội dung cụ thể vế tiêu chuẩn, hồ sơ và hạn nộp: xem file đính kèm: Học bổng PFIZER năm học 2019-2020