Thông báo Tuyển sinh đi học diện Hiệp định năm 2019
02/04/2019

► Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2019: Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp 03 suất học bổng đào tạo trình độ Đại học.

Thời gian đào tạo: 05 năm, bao gồm 1 năm dự bị tiếng Nga và thời gian học chương trình đại học chuyên ngành.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Ca-dắc-xtan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Ca-dắc-xtan đối vớo Lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay 1 lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

 • Hồ sơ phải nộp trước ngày: 15/4/2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ry diện Hiệp định năm 2019: Chính phủ Bun-ga-ry cấp 01  học bổng đào tạo trình độ Đại học hoặc Thạc sĩ; 01 học bổng Tiến sĩ; từ 01 đến 03 học bổng thực tập sinh hoặc Nghiên cứu khoa học.

Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học đang thữc hiện đào tạo tại các cơ sở giáo dục Đại học công lập của Bun-ga-ry.

 • Chương trình Đại học: từ 3 đến 4 năm học
 • Chương trình Thạc sĩ: từ 1 đến 2 năm học
 • Chương trình Tiến sĩ: từ 3 đến 4 năm học
 • Chương trình thực tập: từ 03 đến 09 tháng

(chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Bun-ga-ry)

Chính phủ Bun-ga-ry tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế va 2học bổng theo quy định của phía Bun-ga-ry. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay 1 lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định Bun-ga-ry.

 • Hồ sơ phải nộp trước ngày: 16/3/2019

► Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2019: Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 • Chương trình Đại học: từ 3 đến 4 năm học
 • Chương trình Thạc sĩ: từ 1 đến 2 năm học
 • Chương trình Tiến sĩ: từ 3 đến 4 năm học

(chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ba Lan)

Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở phải trả tiền ở Ký túc xá theo quy định của Chính phủ Ba Lan. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay 1 lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định Ba Lan.

 • Hạn nộp hồ sơ đến ngày: 17/4/2019

► Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2019: Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 • Chương trình Đại học: từ 3 đến 4 năm học
 • Chương trình Thạc sĩ: từ 1 đến 2 năm học
 • Chương trình Tiến sĩ: từ 3 đến 4 năm học

(chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ru-ma-ni)

Chính phủ Ru-ma-ni miễn học phí cho quá trình học tập, chỗ ở, chăm sóc y tế và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Ru-ma-ni. Phía Việt Nam cấp vé máy bay 1 lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định Ru-ma-ni.

 • Hạn nộp hồ sơ đến ngày: 17/4/2019

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu gửi kèm xem tại link: http://icd.moet.gov.vn/330/thong-tin-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/THONG-TIN-TUYEN-SINH