Thông báo về việc triển khai học bổng khuyến học "Lương Định Của" năm 2023
07/12/2023

Thực hiện Thông báo ngày 21/11/2023 của Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng, về việc xét chọn sinh viên quê hương Sóc Trăng đề cử nhận học bổng khuyến học “Lương Định Của” năm 2023. Phòng Công tác sinh viên thông báo rộng rãi đến sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu nhận học bổng làm hồ sơ xin học bổng, cụ thể như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên có quê hương Sóc Trăng (địa chỉ thường trú tại tỉnh Sóc Trăng) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn đang học tập tại Trường.
2. Tiêu chí xét duyệt
- Sinh viên viên có điểm học lực và rèn luyện từ loại Khá trở lên (điểm học lực 2.5 trở lên; Điểm rèn luyện 65 trở lên).
- Đối với Tân sinh viên: có kết quả học tập năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên; Hạnh kiểm tốt.
- Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học tỉnh Sóc Trăng các năm trước (trừ năm 2023).
- Sinh viên đã nhận học bổng khác ngoài trường vẫn được nhận học bổng này.
3. Giá trị học bổng: 3.000.000 đồng/ suất.
4. Hồ sơ xét tuyển gồm: 
- Đơn đề nghị xét học bổng (link lấy mẫu TẠI ĐÂY).
- Bảng điểm năm học 2022-2023 có xác nhận của Nhà trường.
- Bản sao thẻ sinh viên, Căn cước công dân.
- Bản sao học bạ THPT đối với Tân sinh viên.
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn.
5. Phương thức và thời gian nộp hồ sơ
- Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng tại Phòng Công tác sinh viên trước 11h30 ngày 15/12/2023 để Phòng tổng hợp, gửi đề nghị cho Ban Tổ chức xét chọn.

Trân trọng