Công đoàn khoa Y

Công đoàn Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có trên 495 công đoàn viên sinh hoạt được chia thành 40 tổ công đoàn.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Khoa đã trải qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là những mốc đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức công đoàn.

Công đoàn thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBVC góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân Thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Y nhiệm kỳ 2023-2028:

PGS.TS.BS. Huỳnh Nghĩa      
Chủ tịch Công đoàn

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch Công đoàn

TS.BS. Ngô Thị Tuyết Hạnh
Ủy viên BCH Công đoàn

TS.BS. Nguyễn Trung Hiếu
Ủy viên BCH Công đoàn

TS.BS. Trang Mạnh Khôi
Ủy viên BCH Công đoàn

ThS. Hồ Thông Minh
Ủy viên BCH Công đoàn

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Tú
Ủy viên BCH Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:

-    BS. Lâm Hồng Tường
-    BS. Trần Xuân Hoa
-    BS. Tạ Thị Ánh Hoa
-    BS. Trịnh Văn Chuyên (Nhiệm kỳ: 1982-1984)
-    BS. Phan Chiến Thắng (Nhiệm kỳ: 1989-1992)
-    KS. Trần Thị Liên Minh (Nhiệm kỳ: 1995)
-    BS. Nguyễn Sào Trung (Nhiệm kỳ: 1996)
-    BS. Nguyễn Thanh Bảo (Nhiệm kỳ: 1997)
-    BS. Nguyễn Sào Trung (Nhiệm kỳ: 1998-2000)
-    TS. Ngô Trí Hùng (Nhiệm kỳ: 2000-2003)
-    ThS. Diệp Thanh Bình (Nhiệm kỳ: 2003-2005)
-    ThS. Phạm Văn Tấn (Nhiệm kỳ: 2005-2008)
-    PGS.TS. Cao Ngọc Nga (Nhiệm kỳ: 2008-2012)


Hoạt động của Công đoàn Khoa Y:

-    Phối hợp chính quyền tổ chức thăm hỏi, chia sẽ và động viên các cán bộ viên chức người lao động và gia đình có ma chay tang chế; thăm hỏi và hỗ trợ cán bộ viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.
-    Tham gia đầy đủ các tập huấn về công tác công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.
-    Phối hợp với chính quyền tổ chức tập huấn  cho các đoàn viên công đoàn khoa cùng với việc nghỉ hè hàng năm cho cán bộ viên chức người lao động. 
-    Tích cực tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức, phát động và đã đạt được nhiều thành tích cao.
-    Tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Khoa và trường nhằm phối hợp, giám sát việc giải quyết khiếu nại, kỷ luật, chế độ... cho CBVC một cách hợp lý, thỏa đáng. 

Đội văn nghệ Công đoàn Khoa Y đạt nhiều giải thưởng năm 2016

Đội bóng Công đoàn Khoa Y đạt Giải nhất năm 2017

Công đoàn Khoa Y tham gia trò chơi vận động chào mừng 70 năm Thành lập ĐHYD TP. HCM

Công đoàn Khoa phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội xuân và tiệc họp mặt năm 2019

Công đoàn Khoa phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội xuân và tiệc họp mặt năm 2020

Công đoàn Khoa Y đi khám bệnh tại Huyện Cần Giờ

Hội thi cắm hoa, bày mâm ngũ quả mừng Xuân Quý Mão 2023