Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Khoa Y

1. Chức năng

  • Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên    
  • Là cầu nối sinh viên với các hoạt động của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
  • Là lực lượng kế thừa của Đảng cộng sản Việt Nam

2. Nhiệm vụ

  • Tổ chức các hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện Đoàn viên, Thanh niên góp phần thực hiện những nhiệm vụ chính trị của khoa và nhà trường.
  • Phối hợp với Hội sinh viên xây dựng các chương trình học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các câu lạc bộ giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển những kĩ năng mềm cần thiết.
  • Phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa Y và Ban giám hiệu nhà trường, với các tổ chức đoàn thể, các chi bộ sinh viên để làm tốt công tác thanh niên, phát triển hoạt động Đoàn và Hội sinh viên, hỗ trợ sinh viên khó khăn trong đời sống và học tập bằng những quỹ học bổng hỗ trợ đột xuất và thường xuyên.
  • Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên của khoa.
  • Thực hiện những chủ trương, chỉ thị của Đoàn cấp trên, Đảng ủy Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Phát hiện, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng trong sinh viên.

3. Nhân sự

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y
ThS.BS. Hồ Ngọc Lợi - Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Y.
BS. Lê Mai Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Khoa Y.
ThS.BS. Đào Duy Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Trần Ngọc Bảo Huy - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Phạm Duy Tân - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Khoa Y.
BS. Quách Thiều Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Quách Diệp Thùy Đoan - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Nguyễn Đình Nguyên - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Võ Minh Quân - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Phạm Xuân Thế - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Ngô Trung Quốc - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Trương Nguyễn Thúy Quỳnh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Thạch Huỳnh Nhật Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Lý Thiên Định - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Kiều Quốc Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.
SV. Nguyễn Phú Nhất - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Y.