Đảng ủy khoa Y

Ban Chấp hành Đảng ủy khoa Y nhiệm kì 2020 - 2025:

GS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn
Bí thư

PGS.TS.BS. Huỳnh Nghĩa
Phó Bí thư

PGS.TS.BS. Đỗ Phước Hùng
Đảng ủy viên

PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt
Đảng ủy viên

ThS.BS. Dương Bá Lập
Đảng ủy viên

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Đảng ủy viên

ThS.BS. Nguyễn Hoài Phong
Đảng ủy viên