Nghiên cứu

Giới thiệu chung

Trong Hội nghị Khoa học Công nghệ của Đại Học Y Dược được tổ chức hàng năm, Khoa Y luôn là khoa có nhiều đề tài được trình bày. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng tăng, nhất là trong 5 năm gần đây, đã có 6 đề tài cấp Nhà nước, 64 đề tài cấp Bộ, 12 đề tài cấp Thành phố, 1.499 đề tài cấp Cơ sở. Nhiều đề tài khoa học đã được ứng dụng vào thực tế chẩn đoán, điều trị, sản xuất, đào tạo. Nhiều tác giả đã nhận được bằng sáng tạo, giải thưởng VIFOTEC, ...Nhiều đề tài đã hoàn thành, đã đăng tải, đã báo cáo ở cơ sở, ở các hội nghị toàn quốc cũng như hội nghị quốc tế.

Các định hướng nghiên cứu khoa học hiện nay của Khoa Y là:

  • Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử, miễn dịch học và di truyền học trong chẩn đoán.
  • Phát triển phẫu thuật nội soi, vi phẫu thuật, thay thế tạng và ghép mô-cơ quan.
  • Phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, lao phổi, HIV/AIDS và các bệnh cộng đồng.
  • Tăng cường chất lượng đào tạo.