Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2019

Thời gian: 13g30, ngày 20/11/2019
Địa điểm: Đại Giảng đường, Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác