CME Bộ môn Nội tổng quát: Cập nhật những vấn đề tim mạch - chuyển hóa trong thực hành lâm sàng
04/10/2023

Chương trình đào tạo y khoa liên tục của Bộ môn Nội Tổng Quát về chuyên đề  “CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ TIM MẠCH - CHUYỂN HÓA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG" 

     Thời gian: 08:30 – 12:00, Chủ nhật, ngày 08/10/2023

     Địa điểm: Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

                      217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

 

Sự kiện khác