CME Bộ môn Nội tổng quát "Liệu có thể cá thể hóa hơn nữa viêm phổi cộng đồng và bệnh viện ở Việt Nam?"
27/11/2023

Chương trình đào tạo y khoa liên tục của Bộ môn Nội Tổng quát về chuyên đề  “Liệu có thể cá thể hóa hơn nữa viêm phổi cộng đồng và bệnh viện ở Việt Nam?".

     Thời gian: 13:00 - 16:30, Thứ Bảy, ngày 09/12/2023

     Địa điểm: Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

 

Sự kiện khác