Lễ tốt nghiệp Khoa Y
09/11/2019

Thời gian:  7g30, Chủ Nhật, ngày 9/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác